Specijalizirana edukacija o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji, s naglaskom na seksualno nasilje

Kreirano Četvrtak, 05 Studeni 2015

U sklopu projekta „Zajedno možemo više“ 06. i 07. studenoga, 2015. godine u Sisku, Hotel Panonija (I. Kukuljevića Sakcinskog 21)
održava se specijalizirana edukaciji za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji, s naglaskom na seksualno nasilje - MODUL 2: ŽRTVE NASILJA U OBITELJI – VULNERABILNE GRUPE


Predavači/ce na modulu 2 bit će:

• dr. sc. Maja Mamula, psihologinja, Ženska soba;
• Hana Hrpka, psihologinja, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba i Hrabri telefon;
• dr. sc. Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut, Opća bolnica Karlovac, služba za duševne bolesti, Dnevna bolnica za psihoterapiju;
• Nikica Vidmar Hamer, psihologinja, Ministarstvo pravosuđa;
• Štefica Karačić, socijalna radnica, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika,
• Lana Peto Kujundžić, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu.

Projekt „Zajedno možemo više!“ provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).
 

Thursday the 16th. Centar za žene Adela ..::.. izrada BIT centar d.o.o.
Template © themesbase | Themesbase