Pomoć u osamostaljivanju žrtava nasilja s naglaskom na romsku populaciju

Pomoć u osamostaljivanju žrtava nasilja s naglaskom na romsku populaciju

Saborski zastupnik Veljko Kajtazi i predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj "KALI SARA" Suzana Krčmar, sa suradnicima, posjetili su sigurnu kuću u Sisku. Tema sastanka bila je pomoć u osamostaljivanju žrtava nasilja s naglaskom na romsku populaciju. Iznenađeni velikim brojem žena i djece smještenih u sklonište pružili su nam podršku i obećali pomoć u okviru svojih mogućnosti. Neizmjerno smo im zahvalni na velikom interesu za naš rad i uključivanju u borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Djelatnice Centra za žene Adela


Ispis   E-mail